Giao dịch tên miền trên Sedo tuần này

Tên miền GameGlobe.com vừa được giao dịch trên Sedo, hiện đang trong quá trình transfer. Được biết tên miền này có giá 50,000 USD. Một số tên miền đẹp là Polling.com, được bán với giá 15,000 USD.

Một số tên miền nổi bật được bán trên Sedo tuần qua:

cnbuy.com    3,050 EUR
händlercheck.de    2,500 EUR
rooms.info    1,650 EUR
homemaster.com    2,977 USD
sju.xxx    3,000 USD
cheapestloans.co.uk    10,000 EUR
aeroconnect.com    2,300 USD
tlctv.com    5,000 USD
pinkcasino.co.uk    1,200 GBP
calltime.com    3,000 USD
nacharbeit.de    2,000 EUR
safepharma.com    1,595 USD
organicmagic.com    3,899 USD
ladyshoes.com    4,599 USD
graphen.net    1,350 EUR
cnbuy.com    3,050 EUR
cardify.com    2,500 USD
cellz.com    5,000 USD
cascando.com    1,000 EUR
inspires.me    1,500 USD
cafo.org    1,500 USD
tabletoppers.com    3,799 USD

Bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s