Top 20 giao dich tên miền tuần 09/04 – 15/04/2012

Tuần này Moniker bất ngờ chễm chệ ở ngôi đầu với giao dịch lên đến 6 con số, đó là tên miền JackPot.com với giá 500,000$. Top 10 lần này cũng chứng kiến những cái tên mới nổi của các công ty môi giới tên miền. Hãy xem qua Top 20 giao dịch tên miền nổi bật tuần từ 09/04 – 15/04/2012:

 

 STT                     Tên Miền                                                           Giá                     Nhà Môi Giới

1. Jackpot.com $500,000 Moniker
2. Movies.xxx $90,000 ICM Registry
3. WirelessPhones.com $70,000 DomainHoldings/
AfternicDLS
4. Mergers.com $50,000 DomainHoldings
5. Cyclist.com $35,000 AfternicDLS
6. Hike.in £20,000 = $32,000 Sedo
7. Code.co.uk £18,000 = $28,800 Sedo
8. Newburyport.com $25,000 Pvt Sale
9. Downpour.com $23,000 AfternicDLS
10. StreamGroup.com $20,000 DomainHoldings/
Moniker
11. Salade.com €15,000 = $19,650 Sedo
12. Fantasyrama.de €14,280 = $18,707 Sedo
13. Actual.com $18,000 DomainHoldings
14. MobileCams.com $17,500 DomainNameSales
15. Nurseries.com $16,500 DomainHoldings
16. IdealHome.com $15,777 AfternicDLS
17.
tie
AutoVita.com $15,000 Sedo
17.
tie
Polling.com $15,000 Sedo
19.
tie
DiscountSunglasses.com $14,500 AfternicDLS
19.
tie
HelloFlowers.com $14,500 AfternicDLS

Bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s