Sedo’s domain auction ! Tuần ảm đạm của Sedo !!

Có lẽ từ đầu năm 2012 đến giờ, Sedo mới có 1 tuần mà list đấu giá tỏ ra ảm đạm như vậy. Sở dĩ tôi nói vậy là vì 90% (Trên tổng số 200 tên miền đang được đấu giá) vẫn đang ở mức Bid 1.

Việc vừa kết thúc phiên đấu giá Great Domain Aution (những tên miền đẹp) đẵ khiên cho không khí đấu giá trên Sedo nhạt đi phần nào.

Hơn thế nữa, vài năm trở lại đây các công ty cung cấp tên miền lớn cũng đang dầm phát triển các kênh bán hàng, đấu giá khá bài bản và chuyên nghiệp Như Moniker (Snapname), Afternic, Goddady, .. khiến các phiên đấu giá của SeDo bớt ồn ào như trước. Nếu Sedo không cho ra các kế hoạch  mới (tất nhiên phải có lợi cho giới đầu tư tên miền(, thì rất có thể – Sedo vẫn là nhà mối giới số 1 về số lượng tên miền, nhưng về chất lượng và doanh thu sẽ không còn ở thế độc tôn như trước nữa,

Cẩn thận nhé Sedo !

Bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s